Διαδικασία Ανακατασκευής

Η ανακατασκευή της οικίας Φόσκολο αποτελεί πράξη τιμής προς τη μνήμη και το έργο του ποιητή από την πόλη στην οποία γεννήθηκε και έζησε μέχρι τα δεκατέσσερα χρόνια του. Η οικία αυτή βρισκόταν στη συνοικία της Παναγίας Οδηγήτριας, διαγωνίως απένα-ντι από τον ομώνυμο Ιερό Ναό, στη γωνία των οδών Φωσκόλου και Κυριάκου Ξένου.

Μετά του σεισμούς του 1953, ο χώρος στη θέση της οικίας του ποιητή παρέμενε ελεύθε-ρος, διαμορφωμένος από τον Δήμο Ζακύνθου ως κηπάριο, μετά δε από ενέργειες του αείμνηστου Νομάρχη Ζακύνθου Ανδρέα Ιωάννου, στήθηκε κενοτάφιο στη μνήμη του ποιητή στο οποίο τοποθετήθηκε το άγαλμα “Θρηνούν Άγγελος”, έργο του γλύπτη Ιωάννη Βιτσάρη.

Ο ομ. καθηγητής Διονύσης Ζήβας, ιδρυτικό μέλος του Συλλόγου, διατελέσας Αντιπρόε-δρος και Πρόεδρος μετά τον θάνατο του Νίκου Λαλώτη, προσέφερε την αρχιτεκτονική μελέτη της Οικίας, βάσει της οποίας εκδόθηκε η υπ’ αρ. 132/2012 οικοδομική άδεια. (+ Τεχνική έκθεση και σχέδια Δ. Ζήβα).

Το 2013 ο Σύλλογος συνήψε με το Δήμο Ζακύνθου προγραμματική σύμβαση συνεργασίας για τη διαχείριση του κτηρίου και τη δημιουργία μουσειακού χώρου.

Το 2014 υπεγράφη προγραμματική σύμβαση μεταξύ του Δήμου Ζακύνθου και της Περι-φέρειας Ιονίων Νήσων (Περιφερειακής Ενότητα Ζακύνθου) για την ανάληψη της επανοι-κοδόμησης και αποπεράτωσης της “Οικίας Φόσκολου” από την Περιφέρεια Ιόνιων Νη-σιών, έργο το οποίο κατακυρώθηκε στην Κοινοπραξία Κ. Μόρφη – Δ. Χαλβατζάρα, με προϋπολογισμό 210.000,00€.

Το 2016 ολοκληρώθηκε η κατασκευή του κτιρίου: η Οικία αποτελείται από δύο επίπεδα συνολικού εμβαδού 106,80 τμ, με μορφολογικά χαρακτηριστικά ανάλογα με τα κτίρια της εποχής. Μπροστά από την Οικία, στον πεζόδρομο της οδού Ξένου, επανατοποθετήθηκε το γλυπτό του Βιτσάρη, ο “Θρηνούν Άγγελος”.

 

Από το 2017 στον ισόγειο χώρο εδρεύει ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ούγος Φώσκολος.