Σύσταση - Καταστατικό

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ζακύνθου «Ούγος Φώσκολος» ιδρύθηκε το 2009 με καταστατικό σκοπό την αποκατάσταση της οικίας όπου γεννήθηκε και μεγάλωσε ο κορυφαίος ποιητής, την επανίδρυση της Φωσκολιανής βιβλιοθήκης, την δημιουργία Μουσείου, την υποστήριξη της επιστημονικής έρευνας και την προβολή του έργου του ποιητή.

Στις 28 Φεβρουαρίου 2009 κατατέθηκε στο Πρωτοδικείο Ζακύνθου το καταστατικό με τις υπογραφές των πρώτων μελών του.