2011. Ούγκο Φόσκολο, Ιστορικά και Βιογραφικά Παραλειπόμενα

Στις 21 Αυγούστου 2011 στη Χώρα της Ζακύνθου, στο κηπάριο της πρώην Οικίας Φόσκολου, παρουσιάστηκε το βραβευμένο από την Ακαδημία Αθηνών έργο του Δ. Μουσμούτη, Ούγκο Φόσκολο, Ιστορικά και Βιογραφικά Παραλειπόμενα, με εισηγητές τους Ν. Λούντζη, Λ. Μερκάτη, Δ. Φλεμοτόμου και Ρ. Σωμερίτη.